200 miljoner kronor satsas på bättre skolmiljöer

Det grävs, byggs och renoveras på kommunens förskolor och skolor. Fram till och med 2019 ska skolmiljöerna förbättras för totalt 200 miljoner kronor. Tanken är att bättre lokaler gör det lättare för eleverna att nå sina mål.

Det ska vara roligt att gå till skolan. Och när man väl är där ska det vara tryggt och finnas studiero. Det är några av målen med den stora satsning på skolmiljöerna i Landskrona som pågår fram till 2019. Det handlar framför allt att göra förbättringar inom ljud, ljus, utemiljö och digitalisering.

– Vi har ett flertal äldre skolbyggnader i Landskrona som vi nu moderniserar och anpassar. Bra lokaler stödjer eleverna att nå sina mål. De är dessutom en viktig pusselbit för att skapa en attraktiv skola, säger Anders Grundberg, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Tydliga förändringar

Redan nu kan man se tydliga förändringar i Landskronas skolor. En sådan är skolgården på Västervångsskolan som har renoverats under 2017. Gården har bland annat fått en hinderbana, en klätterställning, planer för bollspel och en löparbana med hoppgrop och kompisgungor. Dessutom ska fjorton klassrum byggas ut och få uteplatser som ligger precis utanför den egna dörren.

– Eleverna tycker att det är roligare att vara ute på rasterna nu. Och det har betydelse eftersom fysisk aktivitet och rörelse påverkar inlärningen och koncentrationsförmågan, säger Helena Abrahamsson, rektor på Västervångsskolan.

Gymnasiet är uppfräschat och renoverat

Men det är inte bara de yngre barnen som märker av satsningen. Öresundsgymnasiet, som ersätter Allvar Gullstrand- och Selma Lagerlöfgymnasierna, har också fått en uppfräschning. Här har ett par klassrum byggts om, entrén fått nytt utseende och dessutom har eleverna fått ett nytt uppehållsrum och kafeteria.

– Vårt mål är att eleverna ska nå sina mål. Det är lättare att göra bra ifrån sig om man trivs på sin skola och ser fram emot att gå dit, säger Erik Åström, rektor på Öresundsgymnasiet.

Byarna är med i satsningarna

Även byarna omfattas av satsningen. Det kommer exempelvis att byggas en ny förskola i Häljarp som är klar 2018. Förskolan byggs nära intill Saxtorpsskogen och får därför en naturlig utemiljö. Förutom förskola med plats för cirka 100 barn blir byggnaden också ett allaktivitetshus. Matsalen i förskolan ska exempelvis kunna användas av föreningslivet på kvällar och helger. Dessutom kommer Häljarps skola och Häljarps Idrottsförening att kunna använda sig av omklädningsrummen i byggnaden.

Satsningar på ljud och ljus gör skillnad

Förutom att bygga om, rusta upp och renovera har de 200 miljonerna också lagts på att prova nya, innovativa tekniska lösningar som förbättrar miljön i skola och förskola. En sådan satsning är belysningen på nya förskolan Neptun. Där har man installerat dynamiskt ljus, ett ljus som efterliknar dagsljus. Forskning har visat att dagsljus inomhus gör att vi sover bättre om nätterna och därmed blir piggare om dagen. Om satsningen på Neptun faller väl ut vill man installera samma ljusmiljö på fler skolor i kommunen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André