Nu bygger vi ny förskola i Glumslöv

Under 2018-2019 bygger vi en ny förskola i Glumslöv. Detta gör vi för att skapa ännu bättre förutsättningar för ökad likvärdighet och för en utveckling av förskolan på längre sikt.

Bygget påbörjat

Med stort intresse följer barnen byggandet av den nya förskolan i Glumslöv. Genom ett hål i byggplanket ser barnen in på byggarbetsplatsen.

Barnen följer bygget av ny förskola i Glumslöv

 

Förskolan kommer till stor del att få en samlad verksamhet på en gemensam plats.

 

Förskolan i etapper

Projektet för en ny förskola i Glumslöv genomförs i etapper enligt nedan:

  1. Under hösten 2017 och våren 2018 gör vi detaljprojektering av byggnationen
  2. Våren/sommaren 2018 etablerar vi paviljonger och utemiljö så att hus 5 och 6 (kottarna och vattendropparna) kan flytta sin verksamhet dit
  3. Våren/sommaren 2018 flyttar vi kottarna och vattendropparna
  4. Hösten 2018 påbörjar vi byggandet av en ny förskola
  5. Hösten 2019 är den nya förskolan klar

När den nya byggnaden är klar kommer förskolan att vara samlad som en större enhet och så mycket som möjligt av förskolan kommer att samlas till denna plats. Det innebär det att Annetorp och paviljongerna vid skolan inte längre kommer att vara förskola från och med hösten 2019. Enligt planering kommer förskola att finnas kvar på Hedebyvägen.

Även en utredning av grundskolans behov av skollokaler att görs. Glumslöv växer – och vi följer utvecklingen av hela byn. 

Tidsplan

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar