Bra ljud- och ljusmiljö gör barn och elever piggare

I Landskrona pågår en större, långsiktig och konsekvent satsning för att förbättra framför allt ljud- och ljusmiljön i stadens alla skolor och förskolor.

Intelligenta ljusmiljöer - dagsljus inomhus

På förskolan Neptun installerade det innovativa belysningsföretaget Brainlit s.k. intelligenta ljusmiljöer som efterliknar dagsljuset. Ljuset gör oss piggare, vi orkar mer och sover bättre. Med hjälp av sensorer skapas den bästa ljusmiljön så att det passar aktiviteten. Tekniken kommer att användas på fler förskolor framöver. 

Bra ljud- och ljusmiljö i skolan

Bra ljud- och ljusmiljö får både lärare och elever att må bättre. Klassrum byggs om för att minska stress och tröttande buller.

Tack vare ljudabsorbenter på rummens väggar och särskilda akustik­plattor i undertaken, behöver lärarna inte längre höja rösten för att göra sig hörda. Eleverna hör dem ändå. Även eleverna slipper höja rösterna för att höras. Belysningen har blivit behagligare och är dessutom dimbar för att kunna anpassas efter behov.

Samarbete med Lunds universitet pågår. Forskning kring vilka effekter ljudanpassningen har kring personal/elevers välmående samt elevers resultat.

Skolor med ljud- och ljusanpassning

Under 2016 fick Västervångskolan, Albanoskolan, Alléskolan ljud- och ljusanpassning. Även Glumslövs skola har anpassats. 2017 var det skolan i Asmundtorps tur att ljud- och ljusanpassas. 

Ljudsanering gjorde elever piggare >>

Tyst i klassen >>

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.