Ny förskola och ny gymnasieskola igång

Den nya förskolan Neptun och nya gymnasieskolan Öresundsgymnasiet Landskrona har slagit upp dörrarna för barn och elever.

Förskolan Neptun

Lokalerna som tidigare varit en nattklubb har nu blivit en fin förskola med alldeles ny utemiljö på baksidan. I lokalerna har intelligent ljus installerats som efterliknar dagsljuset.

Öresundsgymnasiet Landskrona

Öresundsgymnasiets lokaler på Regeringsgatan (fd Allvar Gullstrandgymnasiet) har blivit om- och tillbyggda, samt fått en ny entré. I gymnasiets lokaler på Kvarngatan (fd Selma Lagerlöfgymnasiet) har klassrum fräschats upp och en ny reception byggts.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar