Storsatsning på Häljarp

Nu byggs en ny förskola i Häljarp. Tallskolan renoveras och blir en renodlad förskola, Skolvillorna kommer att byggas till och bli permanenta och Emiliaskolan blir en skola för årskurs F-3.

Nu byggs ny förskola (illustration)

Den nya förskolan i Häljarp byggs med närhet till Saxtorpsskogen och kommer få en stor naturlig utemiljö. Förutom förskola med plats för ca 100 barn blir byggnaden även ett allaktivitetshus. Matsalen i förskolan ska kunna användas av föreningslivet på kvällar och helger. Skolan och Häljarps Idrottsförening kommer använda sig av omklädningsrummen i byggnaden.

Den nya förskolan ska stå klar till hösten 2018.

Ombyggnad och renovering

Ombyggnationen av de sk skolvillorna har påbörjats. Det beräknas vara klart i augusti. Renovering av Tallskolan påbörjas i oktober 2017.

I samtliga om, ny- och tillbyggnadsprojekt ses utemiljöerna att över och en del förbättringar att görs. Vårt mål är att varje barn, oavsett vilken verksamhet man befinner sig i, ska beröras så lite som möjligt men för att möjliggöra ombyggnation, kan tillfälliga lösningar behövas under perioder. 

Nya namn på förskolor och skola presenteras senare.

Utbildningsförvaltningen och stadens fastighetsavdelning och stadsledningskontor har fört samtal kring Häljarp, om hur verksamheterna kan samordnas. På så vis skapas bättre förutsättningar för en ökad likvärdighet och för att utveckla skolan och förskolan på längre sikt. 

Beskrivning av omflyttningar och tidsplan för byggnation och renovering

På Emiliaskolan kommer en paviljong att placeras i anslutning till befintlig skolgård. Detta gör vi för att barnen i möjligaste mån ska kunna vara kvar i sin vanliga miljö

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.