Storsatsning på Häljarp

En ny förskola står klar, Björkbackens förskola. Tallskolan renoveras och blir en renodlad förskola, Talldungens förskola. Skolvillorna har byggts om och heter Strandängens förskola och Emiliaskolan blir en skola för årskurs F-3.

En ny förskola står klar i Häljarp

Den nya förskolan i Häljarp (Björkbackens förskola) med närhet till Saxtorpsskogen och en stor naturlig utemiljö. Förutom förskola med plats för ca 100 barn är byggnaden även ett allaktivitetshus. Matsalen i förskolan ska kunna användas av föreningslivet på kvällar och helger. Skolan och Häljarps Idrottsförening kommer använda sig av omklädningsrummen i byggnaden.

Den nya förskolan ska stod klar hösten 2018.

 

Ombyggnad och renovering

Ombyggnationen av de sk skolvillorna har genomförts och heter Strandängens förskola. Och renoveringen av Tallskolan pågår för att enbart bli Talldungens förskola.

I samtliga om, ny- och tillbyggnadsprojekt ses utemiljöerna att över och en del förbättringar att görs. Vårt mål är att varje barn, oavsett vilken verksamhet man befinner sig i, ska beröras så lite som möjligt men för att möjliggöra ombyggnation, kan tillfälliga lösningar behövas under perioder. 

Utbildningsförvaltningen och stadens fastighetsavdelning och stadsledningskontor har fört samtal kring Häljarp, om hur verksamheterna kan samordnas. På så vis skapas bättre förutsättningar för en ökad likvärdighet och för att utveckla skolan och förskolan på längre sikt. 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar