Avfall & återvinning

I dagens samhälle ses avfall inte bara som sopor utan även som en resurs som kan tas tillvara. Genom att sortera och samla in avfall, kan man återanvända produkter eller återvinna materialet. Råvarorna kan sedan användas för att skapa nya produkter vilket minskar användningen av naturens tillgångar. För att återvinningsprocessen ska kunna fungera, krävs det att avfallet sorteras rätt. Så är dock inte alltid fallet.

Kommunerna Landskrona och Svalöv äger tillsammans bolaget LSR – Landskrona och Svalövs renhållningsbolag. Det är LSR som har hand om sophämtning i staden och som sköter återvinningsstationen på Stuverigatan 25. Det finns också en återvinningsstation på Ven.

LSRs hemsida hittar du mer information om återvinning och sophantering. Där hittar du också information om hur du anmäler sopabonnemang med mera.

Du kan också läsa mer om vad som gäller kring avfall i kommunen och vilka långsiktiga planer som finns för avfall i Landskrona stads avfallsplan. Landskrona stads renhållningsordning finns här. Dokumentet gäller för perioden 2021-2025 .

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Senast uppdaterad av Rainer Weich