Avfall & återvinning

II dagens samhälle ses avfall inte bara som sopor utan även som en resurs som kan tas tillvara. Genom att sortera och samla in avfall, kan man återanvända produkter eller återvinna materialet. Råvarorna kan sedan användas för att skapa nya produkter vilket minskar användningen av naturens tillgångar.

För att återvinningsprocessen ska kunna fungera, krävs det att avfallet sorteras rätt. Så är dock inte alltid fallet. Kommunerna Landskrona och Svalöv äger tillsammans bolaget LSR – Landskrona och Svalövs renhållningsbolag. Det är LSR som har hand om avfallshämtning i staden och som sköter återvinningscentralen på Stuverigatan 25. Det finns också en mottagningsstation på Ven. På LSRs hemsida hittar du mer information om återvinning och avfallshantering. Där hittar du också information om hur du anmäler ägarbyte eller byter typ av abonnemang med mera.

Du kan också läsa mer om vad som gäller kring avfall i kommunen och vilka långsiktiga planer som finns för avfall i Landskrona stads avfallsplan. Landskrona stads renhållningsordning finns här. Dokumentet gäller för perioden 2021-2025 . Sortering och hantering av avfall För att underlätta återanvändningen och återvinningen av det avfall som uppstår gäller det att man sorterar det. Hur man ska sortera sitt avfall på återvinningscentralen finns att läsa om på LSRs hemsida under ”Sortering från A till Ö”. Det finns dessutom ett antal återvinningsstationer runt om i kommunen (gröna containrar). Dessa sköts av FTI (Förpackningsinsamlingen AB) och på deras hemsida kan man hitta närmaste återvinningsstation på en karta. Observera - på FTI:s återvinningsstationer får man bara lämna och sortera olika typer av förpackningar och tidningar. Har man större avfall ska man lämna detta på återvinningscentralen på Stuverigatan 25 i Landskrona eller på mottagningsstationen på Ven. Öppettider och adresser till återvinningscentraler kan du hitta på LSRs hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich