Djur i tätort

Djur är ett viktigt och vanligt inslag i många människors vardag. Djur som behandlas rätt ger mycket tillbaks till sin ägare och det är därför viktigt att det finns förutsättningar i samhället för att djuren ska kunna vistas bland oss och må bra. Men det finns också risk att djurens närvaro skapar problem för andra och det finns därför en del regler kring djurhållning.

För det första så är det viktigt att veta att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. De ska självklart också skötas på sådant sätt att djuren själva inte heller far illa. Om det uppstår olägenheter för människor från djurhållning så ska man vända sig till miljöförvaltningen, men frågor om djurskydd sköts av länsstyrelsen. Det finns också mycket information om djur på Jordbruksverkets hemsida.

För vissa typer av djur krävs ett särskilt tillstånd, om de ska hållas inom detaljplanelagt område. Det gäller get, svin, höns och orm. Se mer information om det längre ner. Vi har också samlat en del information om hundar och om katter – dels information om var du hittar hundrastgårdar m.m., men också hur du ska agera för att undvika att olägenheter uppstår.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter