Energirådgivning


Lättläst sida

Miljöförvaltningen i Landskrona erbjuder alla kommuninvånare kostnadsfri energirådgivning, med målsättning att sänka energiförbrukningen i kommunen. Vi hjälper till att se över Er energiförbrukning och ger förslag på åtgärder som du kan tjäna pengar på.

Termostat

Dessutom finns vi till hands när du är i behov av rådgivning: vid byte eller renovering av befintlig värmeanläggning som till exempel el- och oljepannor, värmepumpar och om hur du ska gå till väga om du vill byta elleverantör. Vi ger dig information om olika slags energibidrag och tar emot allmänna frågor om energisituationen i kommunen. Vi gör inga hembesök utan all kontakt sker via telefon eller besök på plats hos Energirådgivaren i Stadshuset.

Kontakta energirådgivaren via E-post: martin.lindahl@landskrona.se
eller telefon: 0418 473 749

Stor- eller småförbukare av el?
Ett genomsnittligt svenskt småhus med cira 125 m2 boyta använder 25 000 kWh energi per år. Av detta används ungeför 60% till uppvärmning av huset, 20% går åt till varmvatten och 20% används till hushållsel.

Utifrån dessa medelvärden får man ett grepp om hur den egna energianvändningen ligger till. Avvikelserna kan förstås vara stora beroende på antalet familjemedlemmar, var man bor i landet etc. För att spara energi och få ner kostnaderna finns det listat ett antal tips under Energispartips, som inte kräver några större åtgärder.

Ett råd till alla fastighetsägare är att kontinuerligt (en gång i månaden) läsa av din elmätare och sedan kontakta ditt nätföretag och meddela avläst värde. Genom att göra detta så kommer din elräkning vara den verkliga räkningen. Nätföretagen kan därmed inte göra en vinst på räntan på de pengar, på den beräknade elräkningen, som överstigen den verkliga. Beräknad förbrukning brukar nästan alltid vara mer än den verkliga förbrukningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.