Energibidrag

Investeringsstöd för solceller

Solpanel

Stödnivån från och med 1 januari 2015 är maximalt 30 % till företag och högst 20 % till övriga. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigade kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. För ansökningar från andra än företag som inkom innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån motsvarande 35 %. Stödet är som tidigare rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.


Stödet ges till både företag, offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärme-hybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.