Kemikalier i vardagen

Du omges av tiotusentals kemiska produkter, till exempel läkemedel, bekämpningsmedel, tvätt- och rengöringsmedel och målarfärger. Kemiska ämnen ingår också i kläder, möbler, datorer och kosmetiska och hygieniska produkter och i andra varor. Nya produkter tillkommer kontinuerligt. Som konsument är det är inte lätt att välja bort produkter som kan påverka miljön och din hälsa negativt.

Kemikalier i hemmet

Minska de kemiska riskerna i din vardag

Många kemiska ämnen är ofarliga att ha i sin omgivning och är lätta för naturen att bryta ned. Men det finns också ett stort antal kemiska ämnen som är farliga för hälsa och miljö.

När du köper en vara bör du alltid välja den som är bäst för miljön och hälsan. Tyvärr finns det bristfälliga kunskaper om kombinationseffekter av olika kemikalier, s. k cocktaileffekt. Kemikalier i olika kombinationer kan vara farligare än varje kemikalie för sig.

Som konsument utan specialkunskap är det svårt att avgöra om kemiska produkter är miljö- eller hälsofarliga, eftersom produktantalet är omfattande. Ur innehållsförteckningen framgår inte alltid det kompletta innehållet och ingenting nämns om miljö- och hälsoeffekter, korta som långsiktiga.

Till din hjälp finns det olika miljömärkningar för kemiska produkter, exempelvis Svanen och Naturskyddsföreningens Bra miljöval.

Vissa produktgrupper saknar miljömärkning, men det kan ändå finnas olika varianter som är bättre eller sämre ur miljösynpunkt. På den här sidan hittar du information om några vanliga kemiska risker och hur du kan agera för att minska dina risker, utöver det skydd som lagstiftningen ger. Du får gärna kontakta miljöförvaltningen om du vill ha tips och råd.

Kemikaliekontroll i kommunen

Om kemiska produkter inte hanteras på ett säkert sätt riskerar de att skada människor som miljö. Miljöförvaltningen kontrollerar därför kemikalier som finns i kommunen. Kemikaliekontrollen innefattar bland annat:

  • Kemiska produkter som säljs och används ska vara märkta med rätt information om miljö- eller hälsofarlighet.
  • De som hanterar kemiska produkter ska hantera kemikalierna på rätt sätt för att minimera påverkan och risker. De farligare kemikalierna ska undvikas så långt det är möjligt och istället ersättas av bättre alternativ.
  • Förbjudna kemikalier får inte användas eller säljas.

Om du som medborgare skulle stöta på någon produkt i staden som du misstänker inte uppfyller reglerna, eller på annat sätt utgör en risk för människors hälsa eller för miljön, tveka inte att kontakta miljöförvaltningen.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich