Kemikalier i vardagen

Du omges av tiotusentals olika kemiska produkter, till exempel läkemedel, bekämpningsmedel, tvätt- och rengöringsmedel och målarfärger. Kemiska ämnen ingår också i kläder, möbler, datorer och kosmetiska och hygieniska produkter och i alla andra varor. Allt innehåller kemikalier.

Kemikalier i hemmet

Minska de kemiska riskerna i din vardag

Många kemiska ämnen är ofarliga att ha i sin omgivning och är lätta för naturen att bryta ned. Men det finns också en stor mängd kemiska ämnen som tyvärr är farliga antingen för oss själva eller för miljön - oftast för både oss och för miljön. När du köper en vara bör du alltid välja den som är bäst för miljön och hälsan.

Problemet är att vi som konsumenter ofta inte vet vilka kemiska ämnen som är farliga och vilka som inte är det, eftersom det finns så många olika. Dessutom vet vi ofta inte heller vilka produkter som innehåller vad. Som vägledning finns olika märkningssystem som är till för att underlätta för dig att göra ett miljöanpassat val, exempelvis Svanen och Naturskyddsföreningens Bra miljöval.

Det finns också en hel del annat man kan tänka på när man ska handla. Inom vissa produktgrupper finns inga miljömärkningar, men det kan ändå finnas olika varianter som är bättre eller sämre. Längre ner på den här sidan hittar du information om några vanliga kemiska risker. Vi beskriver lite om vad som gäller kring dem och hur du som medborgare kan agera för att ytterligare minska riskerna, utöver det skydd som lagstiftningen ger. Du är självklart också välkommen att kontakta miljöförvaltningen direkt om du vill ha tips och råd.

Kemikaliekontroll i kommunen

Om kemiska produkter inte hanteras på ett säkert sätt riskerar de att skada människor som miljö. Miljöförvaltningen kontrollerar därför kemikalier som finns i kommunen. Kemikaliekontrollen innefattar bland annat:

  • Kemiska produkter som säljs och används ska vara märkta med rätt information om miljö- eller hälsofarlighet.
  • De som hanterar kemiska produkter ska hantera kemikalierna på rätt sätt för att minimera påverkan och risker. De farligare kemikalierna ska undvikas så långt det är möjligt och istället ersättas av bättre alternativ.
  • Förbjudna kemikalier får inte användas eller säljas.

Om du som medborgare skulle stöta på någon produkt i staden som du misstänker inte uppfyller reglerna, eller på annat sätt utgör en risk för människors hälsa eller för miljön, tveka då inte att kontakta miljöförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Publicerat den av Patrik Karlsson

Senast ändrad