Konsumentrådgivning

På konsumentrådgivningen kan du som konsument få råd före köp av en vara eller tjänst, hjälp med reklamationer och information om vilka konsumentlagar som gäller.

Ylva Bergers
Tack Ylva! Vår konsumentrådgivare Ylva Bergers har den 31 oktober 2017 gått i pension. Landskrona stad tackar henne för all den service som hon gett oss under sina verksamma år här!

Konsumentrådgivningen i Landskrona stad hanteras från och med 1 december 2017 av Konsument Kungsbacka.

Konsumentvägledningen är en rådgivande verksamhet som gratis hjälper dig som bor i Landskrona stad med konsumentfrågor. Vi hjälper dig att tillvarata dina rättigheter som konsument, dvs när du som privatperson köper en vara eller tjänst av en näringsidkare. Till exempel genom råd före köp av en vara eller tjänst, hjälp med reklamationer och information kring vilka lagar som gäller för dig som konsument. Rådgivningen sker per telefon och e-post. På Landskrona stadsbibliotek finns böcker, tidskrifter och referensmaterial i ämnet.

Konsumentrådgivarna

Vi som jobbar med konsumentrådgivningen på Konsument Kungsbacka heter (från vänster): Christoffer Widell, Eva Norrand Andersen, Peter Lindegren.
Fotograf: Cecilia Fors

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Konsumentvägledare

Telefon

0418-47 46 00

Telefontid

tisdag, onsdag, torsdag 9:00-12:00

E-post

konsument@landskrona.se (för snabbare svar, uppge hemadress)