Livsmedelsäkerhet

Maten ska vara säker för alla och ingen ska bli lurad av maten. Livsmedelstillsyn är därför en viktig del av stadens arbete. Här finns information om de kontroller som utförs och om hur du som konsument ska agera om du tror att du blivit matförgiftad.

Temperaturmätning

Livsmedelstillsyn

Alla som hanterar livsmedel som allmänheten kommer åt omfattas av kontroll. Det gäller allt från till exempel restauranger, caféer, gatukök, matvagnar, livsmedelsindustrier, bagerier, kiosker, nätförsäljning, butiker, livsmedelslager, torgstånd, skolor och äldreboenden.

Enligt livsmedelslagen är miljöförvaltningen ansvarig för kontrollen. Målet med kontrollen är att livsmedel ska vara säkra att äta eller dricka och att ingen blir lurad av maten - till exempel vad gäller matens innehåll eller dess ursprung.

Kontrollen sker genom både oanmälda inspektioner och genom provtagning av livsmedel. Utöver våra rutinkontroller, genomför vi extra kontroller om det föreligger misstankar om olägenheter. Det kan röra sig om att någon kanske har blivit matförgiftad (läs mer om det under "Anmäl misstänkt matförgiftning" längre ner) eller att någon har anmält något olämpligt. Vi kan även få information från andra kommuner eller Livsmedelsverket om hälsorisker med vissa typer av livsmedel.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

 
Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Publicerat den av Rainer Weich

Senast ändrad