Livsmedelsinspektioner vecka 21

fredriksegerman.se, Örenäs Slott, Sandåkerskolans kök, Alaa shop, E DO Sushi, Seminarieskolans tillagningskök och Thaiköket

www.fredriksegerman.se/ - Utan anmärkning

Örenäs Slott - Med anmärkning

 • Något bristande märkning av ompackade/egenproducerade livsmedel i stora kylen, stora frysen samt fisk/mejerikyl

Sandåkerskolans kök - Med anmärkning

 • Städredskap förvarades i förråd 10:022 där också engångsartiklar förvaras.
 • frånluftsdon i städutrymme smutsigt
 • dokumentation av temperatur i frysrum visade på för höga temperaturer under ett flertal tillfällen, se nedan. Trots detta finns inga korrigerande åtgärder noterade i verksamhetens egenkontroll.

V 14 - 16,8 oC      

V 17 - 8,6 oC

V 15 - 11,2 oC

V 19 - 14,7 oC

V 16 - 9,5 oC

V 20 - 16,8 oC

Alaa shop - Med anmärkning

 • Oreda och stökigt på lager, svårrengörbara ytor både på lager och i butik
 • Dålig rutin för hantering av returer
 • Städutrustning förvarades på ett ej lämpligt sätt
 • Flera olika livsmedelsprodukter saknar svensk märkning.

E DO Sushi - Med anmärkning

 • De plasthandskar som används när man gör de olika sushibitarna är inte avsedda för att komma i kontakt med feta livsmedel (vilket t.ex. lax är)
 • Öppna fönster saknade insektsnät.
 • I beredningsutrymmet längst in i lokalen förvarades mycket varor på golvet vilket försvårar rengöring.
 • Kylen med uppskurna ingredienser till sushin höll för hög temperatur (6 grader).
 • Det saknades tvål vid båda handtvättställen
 • Rutinen gällande handtvätt mellan handskbyten var oklar vid diskussion med personalen.

Seminarieskolans tillagningskök - Med anmärkning

 • Rengöringsmedel bl.a. diskmaskinstabletter förvaras i köket.
 • En i personalen hade vid inspektionstillfället en piercing i läppen.

Thaiköket - Med anmärkning

 • Sliten yta på hylla ovanför spis
 • Upptining skedde i rumstemperatur
 • Behållare med rå kyckling förvarades intill behållare med grönsaker
 • Plasthandskar som används vid matlagning förvarades på personaltoaletten. Verksamheten kunde inte visa om de var avsedda för att komma i kontakt med livsmedel.
 • Viss rengöringsutrustning förvarades på personaltoaletten
 • Det saknades tvål vid handtvättstället i köket. Handtvättstället på toaletten användes istället för det i köket.
 • På menyn angavs lax men det som serverades var regnbåge/ regnbågslax.
 • Obligatorisk information gällande allergi saknas

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.