Livsmedelsinspektioner vecka 29

Hamnkiosken Ålabodarna, Sandvångskiosken

Hamnkiosken Ålabodarna - Med anmärkning

  • Handskar var inte avsedda för hantering av feta livsmedel
  • Obligatorisk information om allergener enligt informationsförordningen saknades

Sandvångskiosken - Med anmärkning

  • Engångsförpackningar i plast som är avsedda för exempelvis dressing används för förvaring av andra livsmedel. Verksamheten har inget intyg eller liknande på att engångsförpackningen tål flergångsbruk eller att förpackningen är lämpligt för förvaring av andra livsmedel som skiljer sig avseende t.ex. fetthalt, pH eller temperatur från livsmedlet som ursprungligen förvarats i förpackningen.
  • Verksamheten hade ingen kontroll på hur lång tid nedkylningen av nedskuren kebab tar. Nedkylning ska ske till +8 grader inom 4 timmar.

  • Obligatorisk information om allergener saknas. Informationsblad om märkning överlämnades vid inspektionstillfället.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.