Livsmedelsinspektioner vecka 34

Seglarpaviljongen, Golden Waffel (mobil verksamhet), Golden Waffel Pizzatält, Golden Waffel (mobil verksamhet), Golden Waffel Tält 3, Golden Waffel Tält 1, Golden Waffel Hamburgertält, Glumslövs Pizzeria

Seglarpaviljongen - Utan anmärkning

Golden Waffel (mobil verksamhet) - Med anmärkning

 • Liften på frysbil som verksamheten vid Vallåkraträffen nyttjade för förvaring av frysta livsmedel stod vid inspektionstillfället i nedfällt läge. Detta ledde till att känsliga livsmedel som hamburgare och pizza som enligt förpackningen skall frysförvaras vid -18oC höll +/- 0 - +2 oC.

Golden Waffel Pizzatält - Med anmärkning

 • Pizza som enligt märkning på förpackningen skall förvaras och tillagas vid  - 18oC förvarades vid inspektionstillfället i rumstemperatur och höll därför + 5oC.
 • Ingen termometer tillgänglig i tältet vid inspektionstillfället.
 • Inget handtvättställ fanns tillgänglig i tältet vid inspektionstillfället. Närmsta handtvättställ fanns i en vagn en bit ifrån tältet. 

Golden Waffel (mobil verksamhet) - Med anmärkning

 • Djuprysta räkor tinades vid inspektionstillfället i rumstemperatur och höll därför 14oC. Kastades dock på uppmaning.
 • Handtvättställ var vid inspektionstillfället belamrat och därmed omöjligt att använda.

Golden Waffel Tält 3 - Med anmärkning

 • Färdigbredda smörgåsar med olika typer av pålägg höll vid inspektionstillfället 12-13oC. Samma temperatur vid inspektion senare samma dag.

Golden Waffel Tält 1 - Med anmärkning

 • Färs på varmhållning höll vid inspektionstillfället 50oC.

Golden Waffel Hamburgertält - Med anmärkning

 • Ingen termometer fanns tillgänglig vid inspektionstillfället. Vid kontrollmätning med miljöförvaltningens termometer var varmhållningstemperaturen dock över 60oC.

Glumslövs Pizzeria - Med anmärkning

 • Hyllor under bänk av obehandlat trä.
 • Fönster på lager som stod öppet sakande insektsnät.
 • Tyghandduk vid handtvättställ.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.