Livsmedelsinspektioner vecka 35

Damas House i Landskrona, Lalish livs, Alaa shop, Sund Sill/Fiskebåten Äran

Damas House i Landskrona - Med anmärkning

 • Trasigt golv invid golvbrunn i beredning
 • Rostiga kylskåpshyllor
 • Osäker hantering mellan råvara och beredd produkt.
 • Ingen separering vid kylförvaring.
 • Ovidkommande föremål på lager
 • Förvaring av städutrustning, smutstvätt etc. i beredning
 • Utrustning saknas för varmhållning
 • Hög temperatur i kylbrunn
 • Pappershanddukar saknas invid tvättställ
 • Inga rutiner finns för nedkylning av kebab
 • Inga rutiner finns för upptining

Lalish livs - Med anmärkning 

 • Ett antal produkter saknade föreskriven svensk märkning.
 • Två produkter innehållande nötter saknade föreskriven svensk märkning

Alaa shop - Utan anmärkning

Sund Sill/Fiskebåten Äran - Med anmärkning

 • Något bristande dokumentation av uppmätta  temperaturer i verksamhetens kylar och frysar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.