Livsmedelsinspektioner vecka 28

Landskrona Golfklubb Brasseri, Coop Forum

Landskrona Golfklubb Brasseri - Med anmärkning

  • Golvförvaring i omklädningsrum. Detta påpekades även vid 2015 års inspektion.
  • Endast lasertermometer. Kan vara bra med laser/instick för att t.ex. kunna mäta kärntemperatur.
  • Personal som vistades i köket under inspektionen saknade hårskydd. Detta påpekades även vid 2015 års inspektion.

Coop Forum - Med anmärkning

  • Egenproducerade färdigrätter har tillfälligt hållit för låg vikt p.g.a. att personal inte tarerat vågen för förpackningens vikt. Problemet är åtgärdat.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.