Livsmedelsinspektioner vecka 41

Hamnens Hörna, Ica Ankaret

Hamnens Hörna - Med avvikelser

  • Risk för korskontamination i förvaringsstället i kylen.
  • Personalen på plats var inte insatt i livsmedelslagen.
  • Rutiner saknas för hållbarhet på egenproducerade fyllningar/röror.
  • Rutiner saknas för nedkylning av varma produkter.
  • Varor i butiksdisken saknade obligatoriska uppgifter om handelsbeteckning, produktionsmetod samt fångstzon.

Ica Ankaret - Med avvikelser

  • Underhållsplan för byte av söndriga kylskåpslister saknas.
  • Förvaring av städutrustning sker inte på lämpligt sätt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.