Folkhälsa

Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning.

Det är många olika faktorer som samvarierar och påverkar vår hälsa. Dessa är bland andra levnadsvanor, såsom mat- sömn- tobak- alkohol och motionsvanor. Men också sådant som ligger utanför individens kontroll, såsom social miljö, välfärd, inflytande och delaktighet, tillgång till arbete, utbildning, trygghet och integration.

Läs mer om vad folkhälsa är

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Folkhälsosamordnare
Jeanette Heilmann

0418-47 30 09
folkhalsa@landskrona.se