Alkohol, narkotika, doping och tobak

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Stöd till dig och dina anhöriga  
Stöd till dig och dina anhöriga

Är du orolig över en familjemedlems alkohol- och tobaksvanor eller misstänker du droganvändning?


Undrar du om du själv är i riskzonen?

Kontakta:
Mottagningen
Mottagningstelefon: 0200-770 220
Öppen rådgivning
Telefon rådgivningen: 0418-47 02 14
Besöksadress mottagningen: Rådmansgatan 7
261 32 Landskrona

Kontakt  
Kontakt

ANDT-koordinator
Sofie Wilén
Telefon: 0418 - 47 32 02
andt@landskrona.se