Alkohol

Det övergripande målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att det finns tydliga samband mellan riskbruk av alkohol, cannabisanvändning, tobaksbruk och riskabla spelvanor.

Alkohol är, till skillnad från narkotika, en drog som är tillåten i vårt samhälle. Det betyder dock inte att alkohol är ofarligt. Alkoholkonsumtion kan leda till fysiska och psykiska skador, precis som andra droger. Om man dricker mycket under en längre tid ökar risken att bli beroende. Då har man svårt att kontrollera sitt drickande. Alkohol orsakar inte bara skador på individer utan även på närstående och samhället i stort. Det är skadligare för unga att dricka alkohol då kroppen tar mer skada, unga har svårare för att bedöma konsekvenser av sitt drickande och ökar risken för att råka illa ut när man druckit alkohol. Exempelvis så hänger alkohol och våld ihop men även risk för olyckor så som fallolyckor och drunkningsolyckor ökar vid intag av alkohol. Tänk även på att aldrig sätta dig i en bil med en förare som är berusad eller som du misstänker är påverkad av alkohol eller annat.

Stora värden - både ekonomiska och mänskliga - finns i att så långt det är möjligt undvika att alkoholen skadar. Det är därför naturligt att det läggs mycket kraft av flera delar av samhället för att arbeta förebyggande. Dock är det positivt att se att undersökningen från CAN 2018 gällande ungdomars alkoholvanor och konsumerad alkohol är historiskt låga:

  • Andelen alkoholkonsumenter såväl som mängden konsumerad alkohol bland svenska skolelever är år 2018 på fortsatt historiskt låga nivåer i både årskurs 9 och i gymnasiets år 2.
  • 39 % i årskurs 9 och 72 % i gymnasiets år 2 har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna, vilket är ungefär samma nivå som i förra årets undersökning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

ANDT-koordinator
0418 - 47 32 02

Senast uppdaterad av Catarina Persson