Doping

Målsättningen med samhällets insatser mot doping är ett samhälle fritt från doping. Med doping menas den otillåtna användningen av substanser eller metoder för att förbättra den fysiska prestationsförmågan.

Hör gärna av dig om du har några bra tips!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.