Rapporter och statistik

Landskrona stad arbetar förebyggande med alkohol, narkotika, doping och tobak tillsammans med olika aktörer.

Folkhälsoenkät skolungdomar 2007-2016

Region Skånes och Centralförbundet för alkohol - och narkotikaupplysningen har undersökt ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksanvändande en längre tid. I denna rapport går det att jämnföra Landskrona, Skåne och Sverige sifforna med varandra i en längre tidsperiod. Se rapport

Folkhälsoenkät vuxna

Region Skåne genomför återkommande tre stora undersökningar för att ta reda på hur skåningarna lever och mår. Undersökningarna resulterar i följande rapporter: Folkhälsorapport Barn och föräldrar, Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne samt Folkhälsorapport Skåne (18-80 år). Se rapport 

Drogutvecklingen i Sverige

Centralförbundet för alkohol - och narkotikaupplysningen presenterar en översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Se rapport

Landskrona stads och Polisens överenskommelse om samverkan för ökad trygghet 2018/19

Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde Landskronas gemensamma åtgärdsplan för 2018/19. Se överenskommelse Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

ANDT-koordinator
0418 - 47 32 02

Senast uppdaterad av Catarina Persson