Narkotika

Målet för det narkotikapolitiska arbetet är ett narkotikafritt samhälle. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att det finns tydliga samband mellan riskbruk av alkohol, cannabisanvändning, tobaksbruk och riskabla spelvanor.

All narkotika är förbjuden att köpa, sälja, tillverka, förpacka, transportera och använda. Det mesta som har att göra med narkotika, förutom inom forskning eller vården, är förbjudet.  Alla narkotikaklassade preparat är olagliga att använda om man inte fått dem utskrivna på recept av en läkare.

I Sverige och många andra länder brukar man dela in narkotika fem huvudgrupper:

  • Centralstimulerande medel: de vanligaste missbrukade centralstimulerande drogerna i Sverige är amfetamin, metamfetamin och kokain. Även khat räknas till denna kategori.
  • Opiater: består av naturliga opiumderivat, det vill säga medel som kommer från opiumvallmon. Exempel på sådana är morfin, kodein och heroin. Kategorin omfattar också syntetiska opiater som metadon och fentanyler.
  • Hallucinogener: bland de hallucinogener som förekommer i naturen, återfinns meskalin (som kommer från Peyote-kaktusen) och psilocybin (som utvinns ur svampar av släktena Conocybe och Psilocybe). Andra hallucinogener är framställda i laboratorier och kallas därför syntetiska, till exempel LSD och ecstacy.
  • Cannabisprodukter: är hämtade från växten Cannabis Sativa (till exempel hasch och marijuana) och innehåller bland annat den psykoaktiva ingrediensen THC. Spice är en syntetiskt framställd drog som liknar cannabis.
  • Läkemedel: det finns läkemedel som är narkotikaklassade (till exempel tramadol, bensodiazepiner och barbiturater) och som bara får användas av en person som har fått en viss mängd utskrivet av en läkare.

2018 års nationella undersökning från CAN gällande skolungdomars droganvändning visar följande:

  • Narkotikaerfarenheten har varit relativt stabil de senaste tio åren sett till andelen elever som någon gång använt narkotika.
  • Under 2018 svarade 8 % av pojkarna och 6 % av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika.
  • Jämfört med niorna är det betydligt vanligare att eleverna i gymnasiets år 2 har använt narkotika; 17 % av pojkarna och 14 % av flickorna.
  • Däremot visar det att konsumeringen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning.
  • Uppfattningen att det medför stor fysisk eller psykisk risk att prova cannabis 1–2 gånger har minskat bland eleverna.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

ANDT-koordinator
0418 - 47 32 02

Senast uppdaterad av Catarina Persson