Narkotika

Målet för det narkotikapolitiska arbetet är ett narkotikafritt samhälle.Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att det finns tydliga samband mellan riskbruk av alkohol, cannabisanvändning, tobaksbruk och riskabla spelvanor.

Hör gärna av dig om du har några bra tips!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.