Utbildningsmaterial

Det är många instanser i ett samhälle som hjälper till i det drogförebyggande arbetet. Till dessa hör bland andra kommun, landsting, tull, polis och ideella organisationer.

Skolan är en pusselbit i det förebyggande arbetet. Här kan skolpersonal och andra intresserade finna utbildningsmaterial som kan användas för olika slags undervisning.

Ur skola

Utbildningsradion har gjort ett stort antal filmer på temat alkohol och droger som är anpassade till skolundervisning. Länk till UR skola

ANDT på schema

Drugsmart har ett metodmaterial för lärare. Det går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Länk till drugsmart Drugsmart.com

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

ANDT-koordinator
0418 - 47 32 02

Senast uppdaterad av Catarina Persson