Utbildningsmaterial

Det är många instanser i ett samhälle som hjälper till i det drogförebyggande arbetet. Till dessa hör bland andra kommun, landsting, tull, polis och ideella organisationer.

Skolan är en pusselbit i det förebyggande arbetet. Här kan skolpersonal och andra intresserade finna utbildningsmaterial som kan användas för olika slags undervisning. Hör gärna av dig om du har några bra tips!

Arbetsmaterial till grundskolan
Folkhälsomyndigheten har skapat en PDF-fil samt en boken som är tänkt att användas som inspiration och vägledning i hur man kan ta sig an frågan i klassrummet. Här ges förslag till vad skolans undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak kan innehålla och vilka målsättningar som kan vara realistiska att ha. Länk till materialet

Arbetsmaterial till gymnasiet
Folkhälsomyndigheten har skapat en PDF-fil samt en boken som är tänkt att användas som inspiration och vägledning i hur man kan ta sig an frågan i klassrummet. Här ges förslag till vad skolans undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak kan innehålla och vilka målsättningar som kan vara realistiska att ha. Länk till materialet

Arbetsmaterial till klassrummet
Alkohol- och drogsamordnaren Maria Asklund från Kristianstads kommun har sammanställt övningar, tips och länkar på hur skolan kan arbeta med alkohol och narkotika i klassrummet. Länk till materialet 

Narkotikafri skola
Allt fler skolor efterfrågar metoder för att tidigt upptäcka och ingripa om en elev misstänks eller har konstaterats använda narkotika. Narkotikafri skola stöttar och hjälper skolorna i det här arbetet. Länk till Narkotikafri skola

Ur skola
Utbildningsradion har gjort ett stort antal filmer på temat alkohol och droger som är anpassade till skolundervisning. Länk till UR skola

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

ANDT-koordinator
0418 - 47 32 02