Tobak, alkohol, narkotika,   dopning och spel

Att bruka beroendeframkallande preparat som tobak, alkohol, narkotika och dopningpreparat liksom spelberonde påverkar vår hälsa negativt.

Visste du att

 • I Sverige börjar 50 barn och ungdomar röka varje dag.
    
 • Vattenpiperökning fördubblar risken för lungcancer.
      
 • Alkohol försämrar ditt infektionsförsvar. Du får lättare influensa om du dricker alkohol.
       
 • Den dos av ett narkotikapreparat som krävs efter en lång tid med substansbrukssyndrom är ofta så stor att den skulle ta livet av en person som inte brukar narkotika. 
       
 • Idag förekommer dopning huvudsakligen utanför tävlingsidrotten, där missbruket sker främst av estetiska skäl. 
      
 • Cirka 2 procent av den vuxna befolkningen har spelproblem.

Testa dig själv

Alkoholprofilen

Fakta och tips

CAN
UMO
Rökning och snusning
IOGT NTO
Tänk om
Drugsmart

Hjälp och stöd

Sluta röka linjen

Alkoholhjälpen

Stödlinjen för spelare och anhöriga

Behandlingsinsatser vid missbruk och beroende Landskrona stad
 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout