Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Att bruka beroendeframkallande preparat som tobak, alkohol, narkotika och dopningpreparat liksom spelberonde påverkar vår hälsa negativt.

Visste du att

 • I Sverige börjar 50 barn och ungdomar röka varje dag.
    
 • Vattenpiperökning fördubblar risken för lungcancer.
      
 • Alkohol försämrar ditt infektionsförsvar. Du får lättare influensa om du dricker alkohol.
     
 • Alkoholberoende är ungefär lika vanligt som diabetes.
       
 • Den dos av ett narkotikapreparat som krävs efter en lång tid i missbruk är ofta så stor att den skulle ta livet av en som inte missbrukar. 
       
 • Idag förekommer dopning huvudsakligen utanför tävlingsidrotten, där missbruket sker främst av estetiska skäl. 
      
 • Över 125 000 svenskar har spelproblem.

Testa dig själv

Alkoholprofilen
Alkoholtest

Fakta och tips

Allmänt
Alkohol och droger, riskbruk och missbruk
CAN
UMO

Tobak

Rökning och snusning
Kräv rökfritt

Alkohol
IOGT NTO
Tänk om
Systembolaget

Narkotika
Narkotikaberoende
Drugsmart

Dopning
Missbruk av anabola androgena steorider

Spel

Spelnykter
Spelberoende
SlutaSpela.nu

Hjälp och stöd

Tobak
Sluta röka linjen
Rökfri
Sundkurs

Alkohol
Alkoholhjälpen
Anonyma alkoholister

Narkotika
Anonyma narkomaner
Cannabishjälpen
Rådgivningsbyrån i Lund

Dopning

Dopingjouren

Spel

Stödlinjen för spelare och anhöriga
SlutaSpela
Spelberoendes riksförbund

Kommunal hjälp

Socialtjänsten
Elevhälsan
BUP

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.