Psykisk hälsa

Att inte kunna styra sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk, att inte finna en balans mellan privatliv och arbetsliv kan påverka den psykiska hälsan negativt.

Visste du att

 • Var tredje person i västvärlden någon gång i livet kommer att drabbas av svår ångest.
     
 • Vantrivsel på jobbet kan leda till hjärtinfark.
     
 • Känslan av maktlöshet bidrar starkt till att ungdomar mår dåligt.
      
 • Internetterapi kan vara lika effektivt som att träffa en terapeut.
      
 • Socialstyrelsen beräknar att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa. 
     
 • Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken.

Testa dig själv

Psykologiska tester

Tips och fakta

Psykisk hälsa
Ångest kan kännas olika
Diagnoser och besvär
Psykologiguiden
Föreningen SHEDO
Ätstörning.se

Andra berättar

Personliga berättelser

Hjälp och stöd

Telefonjourer och rådgivning
Pyskiatrisk vård i Skåne
Vem gör vad inom psykiatrisk vård
Att gå i terapi
Att vara närstående

För yrkesverksamma

Psynk
Kunskapsguiden

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.