Naturvård

Landskrona har en vacker natur som är värdefull att skydda. Staden bedriver därför ett aktivt naturvårdsarbete, till gagn för såväl människor som miljö.

Exercisfältet

Naturvårdsprogram för Landskrona

Naturvårdsprogrammet är under revidering. Den senaste versionen är från 2006 och är i behov av en uppdatering. Inför en uppdaterad version inventerades många av naturvårdsområdena under sommaren 2020.

Det nya naturvårdsprogrammet kommer bestå av 2 delar, en allmän del som beskriver ut­gångs­punkterna för naturvården och hur staden kan arbeta för att utveckla och värna naturvärdena i olika verksamheter och processer.

Den andra delen beskriver kommunens värdefulla naturområden och hur områdenas naturvärden kan förbättras, bevaras och skötas. Denna del kan ge fina utflyktstips för den som ännu inte besökt eller känner till stadens alla små pärlor.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Läs mer  
Läs mer

Senast uppdaterad av Rainer Weich