Pollineringshjälp

Bin, humlor och fjärilar hjälper till att pollinera växter så att vi bland annat kan få frukt, bär och blomsterprakt. Men sedan flera år minskar insekterna kontinuerligt, inte bara i Sverige utan i många delar av världen.

pollinering

Tillsammans kan vi vända utvecklingen med rödlistade insektsarter och se till att bin, humlor, fjärilar och andra insekter kan fortsätta sitt viktiga arbete och besöka våra parker, trädgårdar, odlingar och naturområden.

Så här kan du bidra

Genom att plantera blommor som insekterna gillar, köpa mer ekologisk mat, skippa bekämpningsmedel, sätta upp insektshotell eller en insektsbar kan du kan också hjälpa våra hotade insekter. 

Även landskrona stad hjälper till. Utöver den stora ängen på Lundåkradeponin anlägger staden flera mindre ängar runtom i kommunen, till exempel bakom Weibullsholm längs med Ringvägen. 

På dessa hemsidor kan du bland annat ladda ner en växtguide, lära dig mer i Pollineringsskolan och få tips på hur du bygger bästa insektshotellet:

Visste du att:

  • En tredjedel av maten vi äter är pollinerad av insekter
  • Det finns cirka 300 arter vildbin i Sverige, en tredjedel av dessa är utrotningshotade.
  • För att fylla en honungsburk behövs cirka 5 miljoner blomsterbesök.
  • Välpollinerade jordgubbsskördar är ungefär 20 procent större och bärens form blir mer symetrisk.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson