Landskrona stads miljöarbete

Landskrona stads miljöarbete styrs av kommunens miljöpolicy som har beslutats av kommunfullmäktige och som gäller fram till 2020. Miljöpolicyn fokuserar på fyra huvudmiljömål med ett antal delmål (energi, transporter, ekologisk mat i kommunala verksamheter samt krav på miljöutbildning för alla anställda). Utöver miljöpolicyn finns det ett antal dokument som styr miljöarbetet, bland dessa finner vi rese-, grön IT- och inköpspolicyn. Andra styrdokument berör avfall, energi och naturvårdsfrågor (naturvårdsplan). Stadens miljöpolicy samt vissa styrdokument är under revidering.

Sparsom körning

Redovisning av miljöprestanda

På uppdrag av kommunfullmäktige publicerar Landskrona stad en årlig miljöredovisning som redovisar resultat från miljöarbetet och miljöövervakningen. Miljöredovisningarna finns tillgängliga bland miljöförvaltningens rapporter.

Om du vill veta mer om Landskrona stads miljöarbete och miljöprestanda kan du även få information på http://landskrona.miljobarometern.se/

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Senast uppdaterad av Rainer Weich