Insatsplanering

För att kunna förhindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan olycka krävs insatsplaner. Ju större och mer komplex anläggning, desto mer information krävs för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats. Denna information ska upprättas av ägaren/verksamhetsutövaren av dessa anläggningar.

Då du som ägare/verksamhetsutövare står i begrepp att upprätta en insatsplan, ska du alltid kontakta räddningstjänsten för samråd.

Landskrona räddningstjänst har tagit fram riktlinjer, en mall, som underlättar för den som ska upprätta en insatsplan.

I handledningen finns råd och riktlinjer över upplägg, layout och annat för insatsplanen. Allt för att räddningstjänsten snabbt och enkelt ska kunna tolka insatsplanen, hitta rätt på objektet och därmed på ett effektivt sätt kunna bryta den negativa händelseutvecklingen vid någon form av olycka.

Andra programvaror går utmärkt att använda, huvudsaken är att layout och upplägg stämmer överens med mallen och dess riktlinjer. Du hittar mallen genom att klicka här och handledningen genom att klicka här eller i menyn.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mallar och handledning  
Mallar och handledning
Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

Vid nödfall eller akuta situationer

Ring SOS på nummer 112

 

Ring till oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Frågor om tillsyn och brandskydd?

Ring gärna 0418-47 07 16

eller mejla

Frågor om brandfarlig och explosiv vara?

Ring gärna 0418-47 07 17

eller mejla

Frågor om utbildningar?

Ring gärna 0418-47 07 44

eller mejla

Frågor om den operativa verksamheten

Ring gärna 0418-470726

Alternativt 0418-470727

eller mejla

Frågor om insatsplanering

mejla insatsplanering

Övriga frågor

0418-47 07 00

 

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Insatsledare: 0418-47 07 26

Styrkeledare: 0418-47 07 27

Fax: 0418-205 50

Email: raddningstjansten@landskrona.se