Insatsplanering

För att kunna förhindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan olycka krävs insatsplaner. Ju större och mer komplex anläggning, desto mer information krävs för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats. Denna information ska upprättas av ägaren/verksamhetsutövaren av dessa anläggningar.

När du som ägare/verksamhetsutövare ska upprätta en insatsplan, ska du alltid kontakta räddningstjänsten för samråd.

Landskrona räddningstjänst har tagit fram riktlinjer, en mall, som underlättar för den som ska upprätta en insatsplan.

I handledningen finns råd och riktlinjer över upplägg, layout och annat för insatsplanen. Allt för att räddningstjänsten snabbt och enkelt ska kunna tolka insatsplanen, hitta rätt på objektet och därmed på ett effektivt sätt kunna bryta den negativa händelseutvecklingen vid någon form av olycka.

Andra programvaror går utmärkt att använda, huvudsaken är att layout och upplägg stämmer överens med mallen och dess riktlinjer. Du hittar mallen genom att klicka här och handledningen genom att klicka här eller i menyn.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mallar och handledning  
Mallar och handledning
 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti