Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Enligt 2 kap. 3§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare till vissa byggnader eller anläggningar lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön är det istället den som utövar verksamheten som har ansvaret för att lämna redogörelsen.

Vilka verksamheter som är aktuella, bestäms av länsstyrelsen.

Varför en skriftlig redogörelse? Främst handlar det om att göra tydligt vilket som är fastighetsägarens och nyttjanderättshavrens ansvar för brandskyddet.

Men, redogörelsen är också ett av de underlag som används när kommunen utför sitt tillsynsarbete.

Räddningsverket har gett ut en föreskrift och ett allmänt råd om kravet på skriftlig redogörelse.

Klicka här för att läsa föreskriften och här för att läsa det allmänna rådet.

 

Den skriftliga redogörelsen består av två delar:

Del 1 som gäller  byggnaden eller anläggningen som helhet. Denna del fylls i av fastighetsägaren.

Del 2 som gäller för varje verksamhet som omfattas av kravet för skriftlig redogörelse inom den aktuella byggnaden. Denna del kan fyllas i av fastighetsägaren eller verksamhetsinnehavaren.

För att underlätta för ägare och verksamhetsinnehavare har Landskrona räddningstjänst tagit fram både en standardiserad blankett och ett digitalt verktyg för inlämning av redogörelsen via internet. Vi rekommenderar att du använder online-funktionen för att skicka in din redogörelse, ifall du har möjlighet till det.

Ytterligare information finns under rubriken ”Länkar till skriftlig redogörelse”.

Under samma rubrik hittar du också länken ”Inloggning”. Via den kommer du direkt till inloggningssidan för digital inlämning. Dina inloggningsuppgifter får du per post. Kontakta oss på räddningstjänsten för att ordna det.

Om redogörelsen istället behöver lämnas in i pappersform, så kontaktar du också Landskronas räddningstjänst tillsynsavdelning.

Du når oss på telefon 0418-470 716.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Länkar skriftlig redogörelse  
Länkar skriftlig redogörelse
Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

Vid nödfall eller akuta situationer

Ring SOS på nummer 112

 

Ring till oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Frågor om tillsyn och brandskydd?

Ring gärna 0418-47 07 16

eller mejla

Frågor om brandfarlig och explosiv vara?

Ring gärna 0418-47 07 17

eller mejla

Frågor om utbildningar?

Ring gärna 0418-47 07 44

eller mejla

Frågor om den operativa verksamheten

Ring gärna 0418-470726

Alternativt 0418-470727

eller mejla

Frågor om insatsplanering

mejla insatsplanering

Övriga frågor

0418-47 07 00

 

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Insatsledare: 0418-47 07 26

Styrkeledare: 0418-47 07 27

Fax: 0418-205 50

Email: raddningstjansten@landskrona.se