Festlokal

Festligt värre? Tänk på att ansvaret för brandskyddet i en festlokal ligger både på den som äger fastigheten och den som bedriver verksamhet där - till exempel den som arrangerar en fest.

Ägaren ska se till att byggnaden är säker, sett ur ett brandskyddsperspektiv. Hyresgästen, till exempel festarrangören, ska se till att verksamheten sker på ett säkert sett.

Ägaren ska också se till att hyresgästen, som hyr lokalen, har vissa uppgifter tillgängliga:

  • Information om lokalens och fastighetens brandskydd
  • En checklista med regler som hyresgästen ska följa, som gäller brandskyddet.

Det är viktigt att tänka på att ett bra brandskydd går ut på att alla parter - oavsett om man äger lokalen eller hyr den - tar sitt ansvar för att verksamheten ska bedrivas på ett bra och säkert sätt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av daniel nilsson