Lantbruk

Du som är lantbrukare eller hästägare är ansvarig för att verksamheten har ett bra brandskydd. Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) har anvisningar och riktlinjer för hur du bygger upp ditt systematiska brandskydd på ett bra sätt.

Ungefär tio procent av samhällets brandskador uppstår inom lantbruks- och hästverksamhet.

Varför? Jo, det handlar om en kombination av brandfarlig utrustning, lättantändligt material, byggnader med många djur i och ofta ett långt avstånd till räddningstjänsten.

Därför är verksamhetens systematiska brandskyddsarbete oerhört viktigt för att kunna identifiera brandrisker och planera för rätt åtgärder om olyckan är framme.

En insatsplan för räddningstjänsten ingår i det systematiska brandskyddsarbetet.

 

Behöver du veta hur just du kan arbeta med brandskyddet - och sprida ansvaret och kunskapen om detta till dina medarbetare? Klicka här så hittar du bra information.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

Vid nödfall eller akuta situationer

Ring SOS på nummer 112

 

Ring till oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Frågor om tillsyn och brandskydd?

Ring gärna 0418-47 07 16

eller mejla

Frågor om brandfarlig och explosiv vara?

Ring gärna 0418-47 07 17

eller mejla

Frågor om utbildningar?

Ring gärna 0418-47 07 44

eller mejla

Frågor om den operativa verksamheten

Ring gärna 0418-470726

Alternativt 0418-470727

eller mejla

Frågor om insatsplanering

mejla insatsplanering

Övriga frågor

0418-47 07 00

 

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Insatsledare: 0418-47 07 26

Styrkeledare: 0418-47 07 27

Fax: 0418-205 50

Email: raddningstjansten@landskrona.se