Restaurang

Restauranger och liknande verksamheter som har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än femtio (50) personer i samma lokal har särskilda krav när det gäller brandskyddet.

Du som bedriver denna typ av verksamhet är också skyldig att lämna in en särskild, skriftlig redogörelse till räddningstjänsten. Du kan läsa mer om detta genom att klicka här.

Det är både fastighetsägaren och den som bedriver verksamheten som har ansvar för att brandskyddet fungerar. Fastighetsägaren ansvarar för byggnadens brandskydd. Den som driver restaurangen ansvarar för att verksamheten utförs på ett säkert sätt.

Till exempel behövs ett särskilt tillstånd från räddningstjänsten ifall verksamheten använder gasol, om detta ska användas för matlagning eller uppvärmning kontinuerligt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av daniel nilsson