Skola

Mer än hälften av alla bränder som uppstår i skolor är anlagda. Skolvärlden är speciell. Inte minst sett ur ett brandskyddsperspektiv.

Förekomsten av anlagda bränder har stark koppling till den aktuella skolans problemprofil i övrigt. Samtidigt har skolan också verksamheter där brandrisken är högre än normalt. Kemi-, slöjd- och hemkunskapsundervisningen innehåller alla olika moment som höjer brandrisken väsentligt.

Inom förskolan finns också en speciell brandskyddsproblematik som har att göra med den låga åldern hos barnen.

Rektorn har det yttersta ansvaret för att skolans brandskyddsarbete fungerar. Men, det är också viktigt att delegera och sprida ansvar och kunskaper till andra personer i verksamheten.

Till exempel bör det definitivt finnas en brandskyddsansvarig i personalstyrkan. Samtliga lärare bör också utbildas i hur en utrymning ska gå till och hur man hanterar släckutrustningen.

Även eleverna behöver veta var utrymningsvägarna finns. Därför är det viktigt att skolan med jämna mellanrum arrangerar utrymningsövningar.

 

Hur arbetar du med brandskyddet i skolan? Klicka här så får du information om hur du bygger upp ett systematiskt brandskydd, men också om hur du arbetar med att sprida ansvaret och kunskapen om brandskyddet i din organisation.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti