Stella Nova - Namnet på räddningsbåten

Sent 2017 frågade vi om hjälp att hitta ett namn till vår nya räddningsbåt. Nu är det bestämt, Stella Nova blir namnet!

Vi fick in många förslag på facebook och mail på vad den nya räddningsbåten ska få för namn. Sex förslag valdes ut och sedan fick brandmän, politiker och anställda på brandstationen rösta på det förslag som man tyckte bäst om. Stella Nova vann med stor marginal.

Vi vill uppmärksamma 3 personer som gett samma eller liknande förslag. Det är Sven Segerman, Kjell Thoresson och Sara Rosquist. De har alla vunnit en tur med den nya räddningsbåten i samband med dopceremonin.

Var kommer namnet från?
Tycho Brahe observerade en starkt lysande stjärna i Cassiopeia när han jobbade på Ven. Stjärnan beskrivs i Brahes bok "De Nova Stella".Stort tack till alla som kommit med förslag!

Dopceremonin kommer troligen ske sen vår eller till sommaren. Mer information kommer

Bakgrund
Under 2018 kommer räddningstjänsten få en ny räddningsbåt som kommer ersätta dagens räddningsbåt. Räddningsbåten används främst till transport av skadade eller sjuka från Ven. Den används även som personaltransport om en olycka eller brand skulle inträffa inne på ön. Vår räddningsbåt idag heter Svärdet. Namnet kommer från det skepp som sjönk i rännan in till Landskrona under Slaget i Öresund 1658.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.