Om Räddningstjänsten

Landskrona räddningstjänst är en heltidsstation sedan 1906. Det innebär att här alltid finns personal i tjänst, dygnet runt, alla dagar om året. Vi åker på larm, men har också ett stort fokus på förebyggande arbete.

Totalt är vi cirka 60 anställda: brandmän, styrkeledare, yttre befäl, brandingenjörer, kontorspersonal och lokalvårdare.

Varje dag är vi åtta stycken som är beredda att åka på larm. De åtta består av:

  • Ett yttre befäl, som täcker både Landskrona och Svalöv.
  • En styrkeledare.
  • Sex brandmän.

Styrkan är dimensionerad för till exempel lägenhets- eller villabränder, trafikolyckor med mera. Skulle en större olycka uppstå, där det behövs fler resurser, så har alla räddningstjänster ett samarbetsavtal. När det finns behov får vi hjälp från grannkommunerna - och när de behöver vår hjälp så hjälper vi dem.

Varje år larmas räddningstjänsten i Landskrona på omkring 700-750 larm, vilket är ungefär två larm om dagen. Det finns ingen statistik som visar att det går fler larm vissa dagar på året. Däremot har vi noterat att det i viss mån brinner oftare utomhus under sommaren.

Vi åker inte enbart på larm. Det förebyggande arbetet med tillsyn av brandskydd på företag, utbildningar i brandskydd och första hjälpen är oerhört viktigt för oss. Vi är också med vid olika evenemang i staden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

Kontakta oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Växel: 0418-47 07 00
Email: 
raddningstjansten@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av Daniel Nilsson