Brandskydd

Statistiken visar att det brinner i nästan tjugo hem varje dygn i Sverige, varav de allra flesta inträffar nattetid. Denna siffra vill vi minska - och då behöver vi din hjälp.

Antalet bränder i hemmen kan bli betydligt färre om du är medveten om vilka risker som finns och vad du själv kan göra för att förebygga brand.

Har du det brandskydd du behöver och ska ha enligt lag?

Här får du tips på flera olika typer av brandskydd som är bra att ha hemma.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

112 vid nödfall eller akuta situationer

 

Ring till oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Växel
Ring 0418 - 470700


Tillsyn och brandskydd
Ring 0418-47 07 16 eller mejla


Brandfarlig och explosiv vara
Ring  0418-47 07 17 eller mejla


Utbildningar
Ring 0418-47 07 44 eller mejla


Frågor om insatsplanering
mejla insatsplanering


Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta
Insatsledare: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27
Fax: 0418-205 50
Email: raddningstjansten@landskrona.sePågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Det går även att följa deras twitterflöde. 

Senast uppdaterad av André Tajti