Brandskydd

Statistiken visar att det brinner i nästan tjugo hem varje dygn i Sverige, varav de allra flesta inträffar nattetid. Denna siffra vill vi minska - och då behöver vi din hjälp.

Antalet bränder i hemmen kan bli betydligt färre om du är medveten om vilka risker som finns och vad du själv kan göra för att förebygga brand.

Har du det brandskydd du behöver och ska ha enligt lag?

Här får du tips på flera olika typer av brandskydd som är bra att ha hemma.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

Vid nödfall eller akuta situationer

Ring SOS på nummer 112

 

Ring till oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Frågor om tillsyn och brandskydd?

Ring gärna 0418-47 07 16

eller mejla

Frågor om brandfarlig och explosiv vara?

Ring gärna 0418-47 07 17

eller mejla

Frågor om utbildningar?

Ring gärna 0418-47 07 44

eller mejla

Frågor om den operativa verksamheten

Ring gärna 0418-470726

Alternativt 0418-470727

eller mejla

Frågor om insatsplanering

mejla insatsplanering

Övriga frågor

0418-47 07 00

 

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Insatsledare: 0418-47 07 26

Styrkeledare: 0418-47 07 27

Fax: 0418-205 50

Email: raddningstjansten@landskrona.se