Gasol för fritid

I en bostad får endast gasol för det egna hushållsbehovet förvaras. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. Den som förvarar gasol ansvarar för att det sker på ett ur brandsskyddssynpunkt säkert sätt.

60 liter gasol är högsta tillåtna mängd att förvara utan tillstånd. Det motsvarar två stycken behållare av modellen P11 som innehåller 26 liter styck. Större behållare än 30 liter är inte tillåtna. Om du har behov av mer än 60 liter gasol eller 10 liter annan brandfarlig gas krävs tillstånd. Se information under Tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Förvaring villa, radhus eller fritidshus

Gasolbehållare måste förvaras i ett ventilerat utrymme, exempelvis förråd avskilt från bostaden, utomhus i plåtskåp eller i eget garage.

  • Behållarna ska alltid förvaras stående för att säkerhetsventilen ska fungera.
  • Öppen eld får aldrig förekomma i förvaringslokalen.
  • En tumregel är att gasolen skall placeras minst 60 cm från brännbart material som till exempel väggar och möbler.

 

Förvaring i flerbostadshus

Det bästa stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, om den inte är inglasad. På en öppen balkong får en behållare av modellen P11 (26 liter) förvaras. Det är bra att förvara behållarna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda mot väder och vind. Inomhus i flerbostadshus tillåts enbart gasolbehållare med en volym på mindre än fem (5) liter vardera. Förvaring av gasolbehållare på vind, i källarförråd och garage i flerbostadshus är förbjudet.

 

Förvaring fristående förrådsbyggnad och garage för flera hushåll

Gasolbehållare får förvaras i ett fristående garage eller i en förrådsbyggnad för flera hushåll i ett särskilt förråd som utgör en egen brandcell med brandteknisk klass motsvarade EI60. I detta förråd får inget brännbart material eller brandfarlig vätska förvaras. Utrymmet ska vara ventilerat till det fria. Tillstånd krävs om mängden gasol överstiger 60 liter. Tillstånd söks av fastighetsägaren/-förvaltaren.

 

Förvaring på inglasad balkong

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att det enbart tillåts gasolbehållare med en volym på mindre än 5 liter vardera.

 

Vinterförvaring av gasolbehållare

Vintertid är det många som ställer undan sina husbilar och husvagnar. Det är då viktigt att de inte är anslutna till gasolsystemet och att ventilen är stängd. Ett sätt att förvara dem på är att de ställs upp hos någon som tillhandahåller en förvaringsplats. Det är lämpligt att begränsa den maximala behållarvolymen till 500 liter, såvida inte byggnaden är av obrännbart material eller brandtekniskt avskilt (då behövs ingen begränsning). Det motsvarar 19 stycken behållare av modellen P11. Här avses en större lagerbyggnad, t. ex. lada eller liknande. Den som har han om dessa former av förvaring behöver söka tillstånd om de överstiger tillståndspliktig mängd på 250 liter. Se information under Tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti