Grillning

Visst är det gott med grillat? Men det är inte helt riskfritt. Varje år åker vi ut på grillrelaterade larm. Framför allt är det engångsgrillar som ställer till det.

För att din grillupplevelse ska bli så härlig och säker som möjligt har vi samlat några bra tips.

Tänk på att det finns flera fasta grillplatser runt om i staden, exempelvis i Karslundsparken och i Borstahusen. På de allmänna badplatser får grillning ske endast på avsedda platser. Grillning får inte vid något tillfälle ske direkt på marken.

Från 1 juni - 31 augusti mellan klockan 10.00 - 16.00 är det helt förbjudet att grilla på badplatserna.

Att tänka på vid grillning

 • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
 • Ha släckmedel i närheten, exempelvis en spann med vatten, brandsläckare eller trädgårdsslang.
 • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning.
 • Elda bara med grillkol eller bricketter i din grill. 
 • Använd aldrig T-sprit, bensin m.m för att tända en grill. En brand kan flamma upp mycket fort.

Engångsgrill

 • Får ej användas när eldningsförbud råder. 
 • Placera aldrig en engångsgrill direkt på marken. Ställ den på det medföljande stativet och på obrännbart, stadigt underlag. Ett trädäck är inte ett bra alternativ
 • Läs grillens instruktioner innan du tänder på.
 • Häll vatten på grillen direkt efter användning.
 • Släng grillen i plåtkärl avsett för engångsgrillar.
 • Lägg inte grillen i en soptunna eller container. Om grillkolet inte är tillräckligt svalt kan det orsaka en brand.
 • Den som tänder grillen har ansvaret.

Vid eldningsförbud

Vid brandriskvärde (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) får du endast grilla på fasta grillplatser eller hemma på din tomt. Vid eller 5E (extremt stor brandrisk) får du endast grilla hemma på den egna tomten. Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt. Kontrollera därför vad brandrisken är för dagen. 

Klicka här för att läsa vad som gäller när eldningsförbud råder

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

Vid nödfall eller akuta situationer

Ring SOS på nummer 112

 

Ring till oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Frågor om tillsyn och brandskydd?

Ring gärna 0418-47 07 16

eller mejla

Frågor om brandfarlig och explosiv vara?

Ring gärna 0418-47 07 17

eller mejla

Frågor om utbildningar?

Ring gärna 0418-47 07 44

eller mejla

Frågor om den operativa verksamheten

Ring gärna 0418-470726

Alternativt 0418-470727

eller mejla

Frågor om insatsplanering

mejla insatsplanering

Övriga frågor

0418-47 07 00

 

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Insatsledare: 0418-47 07 26

Styrkeledare: 0418-47 07 27

Fax: 0418-205 50

Email: raddningstjansten@landskrona.se