Grillning

Visst är det gott med grillat? Men det är inte helt riskfritt. Vi åker varje år ut på flera grillrelaterade larm. Framför allt är det engångsgrillar som är orsaken.

För att din grillupplevelse ska bli så härlig och säker som möjligt har vi samlat några bra tips.

Det finns flera fasta grillplatser runt om i staden, exempelvis i Karslundsparken och i Borstahusen. På de allmänna badplatserna får grillning endast ske på dessa avsedda platser. Grillning får inte vid något tillfälle ske direkt på marken.

Under perioden den 1 juni – 31 augusti får emellertid grillning på de offentliga badstränderna överhuvudtaget inte ske mellan klockan 10.00-16.00

 

Att tänka på vid grillning

 • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
 • Ha släckmedel i närheten, exempelvis en spann med vatten, brandsläckare eller trädgårdsslang.
 • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning.
 • Elda bara med grillkol eller bricketter i din grill. 
 • Använd aldrig T-sprit, bensin m.m för att tända en grill. En brand kan flamma upp mycket fort.

Engångsgrill

 • Får ej användas när eldningsförbud råder. 
 • Placera aldrig en engångsgrill direkt på marken. Ställ den på det medföljande stativet och på obrännbart, stadigt underlag. Ett trädäck är inte ett bra alternativ
 • Läs grillens instruktioner innan du tänder på.
 • Häll vatten på grillen direkt efter användning.
 • Släng grillen i plåtkärl avsett för engångsgrillar.
 • Lägg inte grillen i en soptunna eller container. Om grillkolet inte är tillräckligt svalt kan det orsaka en brand.
 • Den som tänder grillen har ansvaret.

Vid hög brandrisk

Vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) får du endast grilla på fasta grillplatser eller hemma på din tomt.
Vid 5E (extremt stor brandrisk) får du endast grilla hemma på den egna tomten. 

Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt. Kontrollera därför vad brandrisken är för dagen. 

Klicka här för att läsa vad som gäller när eldningsförbud råder

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Klicka här för att få dagens brandriskprognos

Brandriskprognosen görs av inre befäl hos RSNV.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti