Krisberedskap - olika scenarion

En kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i samhället, exempelvis elförsörjning, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Ordet kris har olika betydelse i olika sammanhang. I arbetet med samhällets beredskap är kris ett tillstånd i samhället där konsekvenserna av en händelse är så svåra och allvarliga att de vanliga resurserna inte räcker till för att hantera händelsen.

Exempel på kriser är: omfattande elbortfall, störningar i vatten- och avloppsnätet, avbrott i samhällsviktiga transportsystem, pandemier och stora olyckor.

Landskrona stad arbetar kontinuerligt med att planera och förbereda sig för eventuella krishändelser och för att minska kommunens sårbarhet. För vissa specifika händelser har Landskrona stad handlingsplaner som stöd för att hantera händelsen. Detta för att kunna upprätthålla en väl fungerande organisation och god samhällsservice även i en krissituation.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Bild över hur signalen Viktigt meddelande låter
När en fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet "Viktigt meddelande". Signalen används när människor snabbt måste varnas, till exempel vid utsläpp av giftig gas. Larmsignalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders uppehåll. Larmsignalen upprepas i två minuter.

När signalen ljuder ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga fönster, dörrar, fläktar och ventiler
  • Lyssna på radion för mer information SR P4 Malmö 102,0 / SR P4 Kristianstad 101,4. Information kan även sändas via TV och text-TV.

När faran är över startar en signal som ljuder i 30-40 sekunder.

"Viktigt meddelande" och "Faran över" provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då låter signalen på samma sätt som beskrivits ovan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Catarina Persson