Krisberedskapsveckan 8-14 maj 2017

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Hur väl förberedd är du på att klara dig utan el i några dagar?

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart. Det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta fungera. Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaten fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta behöva klara sig själva en tid. Det viktigaste är att har DRICKSVATTEN, MAT och VÄRME. Samt att kunna TA EMOT INFORMATION.

Under krisberedskapsveckan kommer Landskrona stad delta i en kampanj för att stärka Landskronabornas krisberedskap. Initiativet till krisberedskapsveckan kommer från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och alla Sveriges kommuner har möjlighet att vara med. Lär dig mer om krisberedskap på dinsakerhet.se 

Vad händer i Landskrona under krisberedskapsveckan?

  • Under hela veckan kommer räddningstjänsten att hålla i Landskrona stads stafettkonto på Instagram. Följ oss och få en massa tips om krisberedskap!
  • På hemsidan har vi en tävling med möjlighet att vinna ett pris som hjälper dig att stärka din krisberedskap.
  • 9 maj klockan 14.30-16.00: Räddningstjänsten utmanar i quiz om din krisberedskap. NSVA och frivilliga resursgruppen visar nödvattentankar. Trädgårdsgatan, järnvägstorget.
  • 9 maj: Räddningstjänsten besöker Arena Öster och berättar om krisberedskap.
  • 11 maj klockan 17.00 - 18.30: 72 timmar som gör skillnad. Civilförsvarsförbundet om hur du förbättrar din krisberedskap. Stadsbiblioteket. Läs mer.
  • 12 maj klockan 10.00 - 11.00: 72 timmar som gör skillnad. Civilförsvarsförbundet om hur du förbättrar din krisberedskap. Stadsbiblioteket Läs mer.

#krisberedskapsveckan
Veckans officiella hashtag i sociala medier är #krisberedskapsveckan. Använd den gärna själv och läs andras inlägg under veckan för att hjälpa till att sprida kunskap om krisberedskap till ännu fler!

Händelser du kan förbereda dig för i Landskrona
Du kan läsa mer om lokala riskscenarion och hur du förbereder dig för dessa här på Landskrona stads hemsida:

Översvämningar

Storm

Snöstorm

Avbrott eller störning i vatten- och avloppsförsörjningen

Elavbrott

Smitta

Värmebölja

Filmer om krisberedskap

MSB har tagit fram filmer för att hjälpa dig att stärka din krisberedskap. Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom områdena:

  • Kommunikation
  • Mat
  • Värme
  • Vatten

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.