Krisberedskapsveckan 28 maj-3 juni 2018

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Hur väl förberedd är du på att klara dig utan el i några dagar?

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart. Det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta fungera. Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaten fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta behöva klara sig själva en tid. Det viktigaste är att har DRICKSVATTEN, MAT och VÄRME. Samt att kunna TA EMOT INFORMATION.

Under krisberedskapsveckan kommer Landskrona stad delta i en kampanj för att stärka Landskronabornas krisberedskap. Initiativet till krisberedskapsveckan kommer från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och alla Sveriges kommuner har möjlighet att vara med. Lär dig mer om krisberedskap på dinsakerhet.se 

Försvarsutbildarna har också mer information om hur du förbereder dig för en kris på www.forsvarsutbildarna.se/kris-info

Har du koll på din krisberedskap? Testa dig i Försvarsutbildarnas quiz!

Vad händer i Landskrona under krisberedskapsveckan?

  • Under hela veckan kommer räddningstjänsten att hålla i Landskrona stads stafettkonto på Instagram. Följ oss och få en massa tips om krisberedskap!

  • 1 juni klockan 14.00-17.30 vid Landskrona station: kom och träffa kommunen, LEAB, frivilliga resursgruppen och Svenska Lottakåren för att få tips och råd om hur du kan förbereda dig inför en samhällsstörning.

  • 29 maj och 30 maj, kl 18-21. Svenska Lottakåren arrangerar kursen ”Sköt dig själv”. Lottakåren bjuder på fika. Tema: Klara krisen genom att vara förberedd när den väl inträffar. 

    Lokal: Bunkern i södra delen av Karlslundsparken bakom förskolan ”Plantan”. Anmäl dig till landskrona@svenskalottakaren.se senast den 21/5.

#krisberedskapsveckan
Veckans officiella hashtag i sociala medier är #krisberedskapsveckan. Använd den gärna själv och läs andras inlägg under veckan för att hjälpa till att sprida kunskap om krisberedskap till ännu fler!

Händelser du kan förbereda dig för i Landskrona
Du kan läsa mer om lokala riskscenarion och hur du förbereder dig för dessa här på Landskrona stads hemsida:

Översvämningar

Storm

Snöstorm

Avbrott eller störning i vatten- och avloppsförsörjningen

Elavbrott

Smitta

Värmebölja

Filmer om krisberedskap

MSB har tagit fram filmer för att hjälpa dig att stärka din krisberedskap. Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom områdena:

  • Kommunikation
  • Mat
  • Värme
  • Vatten

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.