Radhusprojekt

Under sommaren 2017 har räddningstjänsten inventerat det byggnadstekniska brandskyddet i kommunens radhus. Här kan du läsa mer om varför vi gör detta, resultatet av inventeringen och vad som händer nu.

Vi har sammanställt resultet från inventeringen och kommit fram till att resultatet varierar. Du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening har fått ett brev hemskickat.

I brevet framgår statusen på det byggnadstekniska brandskyddet hos er. Det står även vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas. Bristerna ska vara åtgärdade senast 1 september 2019. 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att stärka brandskyddet i staden.

Under hösten kommer räddningstjänstens operativa styrka att besöka samtliga radhus i kommunen för att informera om brandskydd i hemmet, så som brandvarnare och brandsläckare. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vänd dig gärna till oss  
Vänd dig gärna till oss

Vänd dig gärna till oss för att få mer information om projektet

Vi kommer löpande att ha uppdaterad information om projektet på hemsidan.
Hör gärna av dig med frågor och funderingar.

Sofia Skoglund
Brandingenjör
0418-47 07 43
sofia.skoglund@landskrona.se