Radhusprojekt

Under sommaren 2017 inventerade räddningstjänsten det byggnadstekniska brandskyddet i kommunens radhus. Här kan du läsa mer om varför vi gör detta, resultatet av inventeringen och vad som händer nu.

Vi har sammanställt resultet från inventeringen och kommit fram till att brandskyddet varierar kraftigt i kommunen. Du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening har fått ett brev hemskickat med resultat för din bostad. 

I brevet framgår statusen på det byggnadstekniska brandskyddet hos er. Det står även vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas. Bristerna ska vara åtgärdade senast 1 september 2019. 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att stärka brandskyddet i staden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av André Tajti