Sevesodirektivet - verksamheter som hanterar farliga ämnen

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen. Den omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den omfattas även av miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  och plan- och bygglagen (2010:900).

Vem gäller reglerna för?

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå. Läs mer här.

Länsstyrelsens senaste tillsyn

Verksamheter i Landskrona som omfattas av Sevesodirektivet

Dow Sverige AB

Dow Sverige AB omfattas sedan 2016 av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor av den lägre graden.

Dow Sverige AB:s information till allmänheten.

Yara AB

Yara omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor av den högre graden. Sådan verksamhet kräver en plan för räddningsinsatser. Följande plan har Landskrona stad tagit fram tillsammans med Yara AB.

Yara AB information till allmänheten.

Plan för räddningsinsatser Yara AB

Boliden Bergsöe

Boliden Bergsöe omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor av den högre graden.

Boliden Bergsöe information till allmänheten.

Plan för räddningsinsatser Boliden Begsöe AB

Befesa ScanDust AB

Befesa ScanDust AB omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor av den högre graden.

Befesa ScanDust AB information till allmänheten

Plan för räddningsinsatser Befesa ScanDust AB 

Bakgrund till Sevesodirektivet

Inom den kemiska industrin har det inträffat allvarliga olyckor över hela världen. I Europa var det framför allt allvarliga olyckshändelser under 1970-talet som hade till följd att det antogs regler som syftade till att förebygga och begränsa sådana olyckor. En av dessa olyckor inträffade i Seveso i Italien 1976. Där var det utsläpp av dioxin som fick mycket allvarliga följder. Dioxin, som är giftigt och cancerframkallande spred sig då omedelbart över en yta på ungefär 25 kvadratkilometer. Inga människor dog som en direkt följd av olyckan, men mer än 600 människor evakuerades från sina hem och ungefär 2000 behandlades för dioxinförgiftning. Området var sedan obeboeligt för många år framåt.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rainer Weich