Sotning och brandskyddskontroll

Bor du i villa eller radhus? Se då till att skorstenen är sotad. De allra flesta bränder i villor och radhus uppstår i eldstaden.

En välskött skorsten har fler fördelar än så. Bränsleförbrukningen minskar och de miljöfarliga utsläppen blir också mindre.

Hur ofta just din skorsten behöver sotas, avgörs av hur mycket du eldar i den - och vad du väljer för bränsle. Du kan läsa mer om vilka tidsintervall som gäller genom att klicka på rubriken ”Sotningsfrister” nedan.

I Landskrona finns ett avtal med sotningsfirman SIMAB. Men, du kan självklart välja en annan firma eller sota själv. Om du väljer en annan sotningsfirma måste du skicka in en särskild blankett som du hittar genom att klicka här. Vill du sota själv krävs kunskap om viktiga delar i sotningen. Läs mer om det genom att klicka på rubriken ”Egensotning och brandskyddskontroll” nedan. Du behöver även fylla i en blankett för egensotning som du hittar genom att klicka här. Bägge de här dokumenten hittar du under våra e-tjänster där blanketten är som ett formulär du enkelt fyller i digitalt. Du hittar våra e-tjänster genom att klicka här.

Vill du installera en eldstad eller kamin i din bostad så behöver du ha bygglov för det. När du skickat in din ansökan om det, så kontaktar SIMAB dig automatiskt. Läs mer om bygglovsansökan genom att klicka här.

När du köper ett hus som redan har en eldstad eller kamin, bör du kontakta SIMAB för att kontrollera ifall anläggningen är avställd eller har någon form av anmärkning som inte säljaren upplyst dig om.

Kontaktuppgifter till SIMAB hittar du genom att klicka här. 

Vill du lära dig mer om brandsäkerhet kring eldstäder finns sidan Elda Rätt som har bra information.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

Vid nödfall eller akuta situationer

Ring SOS på nummer 112

 

Ring till oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Frågor om tillsyn och brandskydd?

Ring gärna 0418-47 07 16

eller mejla

Frågor om brandfarlig och explosiv vara?

Ring gärna 0418-47 07 17

eller mejla

Frågor om utbildningar?

Ring gärna 0418-47 07 44

eller mejla

Frågor om den operativa verksamheten

Ring gärna 0418-470726

Alternativt 0418-470727

eller mejla

Frågor om insatsplanering

mejla insatsplanering

Övriga frågor

0418-47 07 00

 

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Insatsledare: 0418-47 07 26

Styrkeledare: 0418-47 07 27

Fax: 0418-205 50

Email: raddningstjansten@landskrona.se