Brottsstatistik

Graf över antal anmälda misshandelsbrott utomhus i Landskrona 2000-2015

Det totala antalet anmälda brott låg 2015 kvar på samma nivå som föregående år, det vill säga runt 7000 brott.  Det är inga stora förändringar, i förhållande till föregående år, vad gäller vilken typ av brott som anmälts. Det som skiljer, i positiv bemärkelse, är antalet cykelstölder som minskat från 593 anmälda brott 2014 till 467 stycken 2015. De brott som ökat är stölder från bil och stöld i fritidshus. 

Efter att under föregående år ha ökat i antal, minskade antalet anmälda misshandelsbrott utomhus under 2015. Sett över en 10-årsperiod ser vi en minskning av anmälda misshandelsbrott utomhus. 

Här hittar du brottsstatistik i siffror för Landskrona.

 

På nationella BRÅ:s hemsida hittar du statistik över den polisanmälda brottsligheten för samtliga kommuner. Klicka här för att komma till sidan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Trygghetssamordnare

Annika Persson
0418 - 47 08 41
0709 - 47 08 41

annika.persson@landskrona.se

Säkerhetschef
Håkan Nilsson
0418 - 47 00 72
0709 - 47 00 72

hakan.nilsson@landskrona.se