Trygghetsmätningar

Trygghetsmätningar har genomförts i Landskrona sedan 2001. Genom mätningen får kommunen och polisen en ökad kunskap om hur landskronaborna ser på problemnivån i det egna bostadsområdet, deras utsatthet för brott samt deras upplevda trygghet.


En nyhet i årets mätning är att Landskrona kommun delats in i fler mätområden för att vi ska kunna bli ännu bättre på att anpassa trygghetsinsatserna i staden.

I undersökningen har man delat in Landskrona kommun i delarna Borstahusen-Västra Fäladen, Karlslund, Centrum-Öster, övrig del tätorten och övrig del Landskrona kommun. 

2016 personer fick möjlighet att vara med i undersökningen varav 1200 svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 59 %.

Här hittar du resultatet av 2016 års trygghetsmätning

Klicka här för kommentarer kring mätningen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.