Trygghetsmätningar

Trygghetsmätningar har genomförts i Landskrona sedan 2001. Genom mätningen får kommunen och polisen en ökad kunskap om hur landskronaborna ser på problemnivån i det egna bostadsområdet, deras utsatthet för brott samt deras upplevda trygghet.

I undersökningen har Landskrona delats in i delarna Borstahusen-Västra Fäladen, Karlslund, Centrum-Öster, övrig del tätorten samt övrig del Landskrona kommun, alltså byar och områden utanför tätorten. 

Resultatet bygger på en enkät där 1 060 personer i Landskrona i åldrarna 16-85 år har svarat på undersökningen. Grundenkäten har varit densamma sedan år 2001. Deltagarna i undersökningen har valts ut slumpmässigt och svarsfrekvensen var 52 procent 2021.

Sammanfattning trygghetsmätning Landskrona 2021.pdf

Resultat hela Landskrona

Resultat delområden

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Persson