Samverkan med polisen

Landskrona stad och polisen har skrivit under en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet. Vi har tillsammans beslutat vad vi gemensamt ska satsa på under året med. Detta var vi först i Sverige med att göra. En majoritet av Sveriges kommuner har nu följt efter.

Landskrona stad och polisen har utifrån en gemensam problembild valt att satsa på trygghet i utvalda områden, insatser mot narkotika, kriminella nätverk och individer samt goda uppväxtvillkor för barn och unga. Vad det innebär mer konkret hittar du i en av länkarna nedan. Där finner du även en utvärdering som summerar erfarenheter av samverkan ur ett processperspektiv och en bok om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Utifrån medborgares synpunkter har polisen och staden även tecknat medborgarlöften. I år fokuserar de på trafik och Karslund, du kan läsa om dem här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Catarina Persson