Samverkan med polisen

Landskrona stad och polisen har skrivit under en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet. Vi har tillsammans beslutat vad vi gemensamt ska satsa på under kommande år. Genom att arbeta tillsammans mot samma mål blir vi starkare och mer effektiva i vårt brottsförebyggande arbete.

Landskrona stad och polisen har utifrån en gemensam problembild valt att satsa på trygga bostadsområden, insatser mot narkotika, kriminella nätverk, företag och individer samt goda uppväxtvillkor för barn och unga. Vad det innebär mer konkret hittar du i en av länkarna nedan. Där finner du även en utvärdering som summerar erfarenheter av samverkan ur ett processperspektiv och en bok om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Catarina Persson