Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som använder våld för att uppnå sina mål.

De inriktningar av våldsbejakande extremism som idag finns i Sverige är den högerextrema vit makt-miljön, den västerextrema autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

Förebyggande arbetet

För att lyckas i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter som skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt aktörer inom civilsamhället såsom idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Landskrona

Landskrona stad och polisen arbetar med att stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna, att ökad kunskapen om våldbejakande extremsism och tidigt upptäcka och hantera personer som riskerar att radikaliseras.

Arbetet sker genom omvärldsbevakning, stöd till olika verksamheter, genom förebyggande arbete och spridning av kunskap inom området. Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning i syfte att få en bredare lägesbild kring eventuell förekomst av våldsbejakande extremism i Landskrona. Ta del av resultatet här.

Vid oro

Känner du något barn eller ungdom som är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Välkommen att ringa 0418 – 47 36 07 för att få tips och råd om vad du kan göra. Du får också stöd om du bara vill prata om din oro. Om du hellre vill maila så gör du det till mottagningen@landskrona.se. Det går bra att vara anonym, telefonen är öppen vardgar mellan kl 10-12.

Om din oro gäller vuxna över 18 år så kontakta socialtjänstens vuxenmottagning på 0200 – 770 220.

I det akuta läget

Kontakta säkerhetspolisen på 010 - 568 70 00.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Trygghetssamordnare

0418 - 47 08 41
annika.persson@landskrona.se

Mer information  
Mer information

Senast uppdaterad av Catarina Persson