Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som använder våld för att uppnå sina mål.

De inriktningar av våldsbejakande extremism som idag finns i Sverige är den högerextrema vit makt-miljön, den västerextrema autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

Förebyggande arbetet
För att lyckas i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter som skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt aktörer inom civilsamhället såsom idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Landskrona
Landskrona stad och polisen arbetar med att stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna, att ökad kunskapen om våldbejakande extremsism och tidigt upptäcka och hantera personer som riskerar att radikaliseras.

Arbetet sker genom omvärldsbevakning, stöd till olika verksamheter, genom förebyggande arbete och spridning av kunskap inom området. Landskrona deltar i två EU-projekt inom området, Bounce och Quatro Helix. Dessa kan du läsa mer om här.

En nationell stödtelefon
Känner du någon som är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?

Nu kan du ringa 020- 100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse. Du får också stöd om du bara vill prata om din oro. Även kommunen och organisationer är välkomna att höra av sig.

Stödtelefonen bemannas vardagar mellan 09:00 – 15:00. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. I dagsläget erbjuds rådgivning på svenska, arabiska, kurdiska och engelska.

I det akuta läget
I ett akut läge, kontakta Säkerhetspolisen på 010 - 568 70 00.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Säkerhetschef 
Håkan Nilsson
0418 - 47 00 72
0709 - 47 00 72

hakan.nilsson@landskrona.se

Trygghetssamordnare

Annika Persson
0418 - 47 08 41
0709 - 47 08 41

annika.persson@landskrona.se

Mer information  
Mer information
Information på olika språk  
Information på olika språk